10 december 2013

Fractievergadering

Datum: 10-12-2013
Aanvangstijd: 20 00

Waar hebben we het over?

De vergadering is ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag 11 en de raad van donderdag 12 december.

In de commissievergadering van woensdag komt o.a. aan de orde de ontwikkeling van het voormalige HAVO terrein in Vorden. Er moet een flink bedrag worden afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

De grondprijzen moeten hier worden aangepast . Kosten 580.000 euro.

De evaluatie van het afvalstoffenbeleid zal voor de nodige discussie zorgen en dan met name de gevolgen voor de tarieven voor 2014.

Bij de actieve informatievoorziening komt aan de orde hoe het college wil omgaan met bouwkavels waar geen plannen voor ingediend zijn (= slapende capaciteit)

Donderdag is het belangrijkste onderwerp: het sociaal domein.

De nota “Bronckhorst voor elkaar 3.0” komt aan de orde, regionale samenwerking en het regionaal Transitiedocument Jeugdzorg. Dit interessante onderwerp is niet in het kort uit te leggen, in de fractie hoort u meer.

Ook het principeakkoord Sensire en de brief van dhr Borstlap worden nog nader besproken.

Veel interessants aan de orde dus! Kom eens langs, en luister en praat mee!

Meer informatie over een fractievergadering bijwonen.