11 maart 2014 | Gemeentehuis

Fractievergadering 11 maart

Dinsdag 11 maart, 20 00, Gemeentehuis

Op de agenda staan twee financiële stukken: de nieuwe werkwijze van de rekenkamer en de boardletter. Voor dit laatste onderwerp is ook de accountant uitgenodigd.
Daarnaast staat er op de agenda  informatie van het college over een evenement op het Halmacterrein ( cross baan in Halle). De crossclub wil een landbouwbeurs houden op een terrein aan de overkant van de echte crossbaan. Dit deel wordt vaak gebruikt als rennerskwartier. Buren hebben bezwaren.
Een ander onderwerp is de motivatie van het college om de Stichting Welzijn Bronckhorst op te heffen en het welzijnswerk uit te besteden aan een professionele organisatie. Hoe omgegaan wordt met vrijwilligers zal zeker aan de orde komen.

Daarna is er afscheid van alle commissieleden!

Kom eens luisteren: u ziet uw volksvertegenwoordigers in actie, de huidige fractie mèt de nieuwe kandidaten.
Meer weten? zie fractievergadering bijwonnen.