15 juli 2014, om 20:00 | Gemeentehuis

Fractievergadering

Fractie vergadert deze week voor het laatst vóór het zomerreces.
Verheugend: de fractie wordt versterkt, Maurits Dekker wordt benoemd als commissielid.
Verder o.a de afronding van het privatiseringstraject voor wat betreft Basteom in Steenderen/Baak. Verordening leerlingen vervoer en algemene subsidieverordening worden inhoudelijk nauwelijks gewijzigd. Het gaat om aanpassingen in verband met de wet passend onderwijs en om het schrappen van overbodige regels. De uitgangspunten voor verkoop vrijkomende gemeentelijke accommodaties worden vastgelegd. Dat moet wel, in het verleden was het uitgangspunt marktconforme prijzen. Nu is bv een criterium (wel moeilijk te meten) draagt bij aan de vitaliteit van de betreffende kern. We zijn hier wel blij mee. Gelukkig politiek geen echt hete hangijzers.

Kom eens naar een fractievergadering