3 november 2015, om 20:00 | gemeentehuis

Fractievergadering.