24 september 2013

Fractievergadering

Wie wil wel eens een  fractievergadering bijwonen? Leuk, gezellig en informatief, en de koffie is gratis!

Aan de orde komt vandaag wat behandeld zal worden in de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Op de agenda staat daarom o.a. besluitvorming over de toekomst van de zwembaden in Hengelo en Vorden. Gezien de discussie in de commissievergadering van afgelopen donderdag zullen de voorstellen om de zwembaden over te dragen wel met algemene stemmen aanvaard worden.

Terecht was er in de commissievergadering veel lof voor de initiatieven van de burgers, die het zwembadbeheer gaan overnemen!

Daarnaast is er besluitvorming over het weg bestemmen van bouwmogelijkheden om woningen te bouwen waar geen aanvragen voor zijn en die al heel lang “slapend “zijn geblokkeerd. Heel pijnlijk en soms emotioneel voor de mensen die het aangaat. Ook voor de fractie een moeilijk dilemma.

Verder gaat het over het meetellen van woningen bij dubbele bewoning in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen.

Tenslotte komt in deze fractievergadering een gesprek met vertegenwoordigers van LTO Gelderland over de toekomst van de sector.

Meer informatie over het bijwonen van een fractievergadering.