8 oktober 2013 | Gemeentehuis Hengelo

Fractievergadering

Aan de orde komt voorbereiding van de commissievergadering van woensdag  en de gecombineerde raad-/commissievergadering van donderdag.

Agendapunten:

  • Basistarieven voor hulp bij huishouden voor 2014 belangrijk: de positie van de medewerkers van Sensire
  • Hoe is het mogelijk dat het college in Zelhem woningbouwmogelijkheden voor particulieren wegstemt, maar wel voor Pro Wonen (woningbouwvereniging) 4 woningen toevoegt bij het plan bij het voormalig politiebureau?

Wie wil wel eens een  fractievergadering bijwonen? Leuk, gezellig en informatief, en de koffie is gratis! Meer informatie over het bijwonen van een fractievergadering.