22 oktober 2013 | Gemeentehuis Hengelo

Fractievergadering

Wie wil wel eens een  fractievergadering bijwonen? Leuk, gezellig en informatief, en de koffie is gratis! Meer informatie over het bijwonen van een fractievergadering.