11 juni 2013 | Gemeentehuis Hengelo

Fractievergadering

Voorbereiding commissievergaderingen 12 en 13 juni.

Op de agenda staan:

  • Regionale bedrijventerrein Wehl: regionale samenwerking nieuwe bedrijventerreinen (A18 bedrijventerrein bij Wehl en Euregiobedrijventerrein ’s Heerenberg) en opknappen bestaande terreinen
  • Regionale woonvisie: hoeveel mogen de afzonderlijke gemeentes bouwen?
  • Recreatieschap Achterhoek en Liemers: privatisering recreatieplassen
  • Onderwijsraad over opheffingsnorm kleine scholen

Bekeken wordt in hoeverre we straks in Commissie en/of Raad standpunten willen/moeten innemen.
Belangstelling? Kom een luisteren. Meer informatie over aanmelden.