3 september 2013

Ledenvergadering

Volgende stappen in de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen 5 maart 2014:

  • vandaag uiterste datum kandidaatstelling,
  • benoeming kandidaatstellingscommissie en campagneleider
  • bespreking campagneplan