28 mei 2013 | Gemeentehuis

Openbare fractievergadering

Onderwerpen:

– hoe verder met het zwembad/cultureel centrum De Brink, Zelhem
– voorstellen bestemmingsplannen kleine kernen.

Meer informatie over openbare fractievergaderingen.