Door Webredacteur op 21 mei 2014

Fractievergadering 27 mei

Dinsdag 27 mei, gemeentehuis, Hengelo.

Fractie inmiddels in nieuwe samenstelling: Annelies Lichtenberg, fractievoorzitter, Johanna Bergervoet, secretaris, en Luuk Preijde (die de plaats innam van An toon Peppelman, die naar het college overstapte).

Op de agenda staat wat daags daarop in de raad aan de orde zal komen:

Jaarverslag en jaarrekening van de gemeente.

Nieuwe verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand: talloze voorzieningen, toeslagen en tegemoetkomingen voor Bronckhorsters met laag inkomen

Plan van de gemeente de openbare school De Bongerd in Hoog-Keppel niet over te nemen, wanneer het komt tot fusie va De Bongerd met De Woordhof in Hummelo; de gemeente biedt dan nog steeds passende huisvesting en voldoende openbaar onderwijs in Hoog-Keppel en omgeving.

Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Schiphorsterstraat 16 Toldijk

Fractievergaderingen zijn openbaar en voor ieder toegankelijk.

Belangstelling de nieuwe PvdA fractie aan het werk te zien?

Kom eens naar een fractievergadering