Door op 24 januari 2014

aan de leden

Kijken jullie wel eens naar de website? Nieuw uit afdeling, bestuur en fractie: niet te missen!
Om je te prikkelen wordt onder de leden die naar info@pvdabronckhorst.nl het juiste antwoord sturen op de vraag:
‘Wat is de som van de leeftijden van onze lijsttrekker en ons jongste lid?’
een collectors item verloot:
Links van het midden, of: waarom ik sociaal-democraat ben (door oud-voorzitter Ruud Koole).