Door Webredacteur op 23 april 2015

Actualiteiten uit de fractie

Deze maand staan er geen zware onderwerpen op de agenda van de raad, toch is er veel wat ons bezig houdt/.

Bij voorbeeld het privacy beleid voor het sociale domein. De raad gaat haar visie formuleren over zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van ondersteuningvragers in het kader van de nieuwe sociale taken van de gemeente. Dan een zendmachtiging voor Radio Ideaal en een bestemmingsplanwijziging voor de voetbalvereniging Basteon in Steenderen: de voetballers willen graag uitbreiding van het aantal velden en van het cl­ubgebouw. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

Vervolgens volgt een drukke week:

Maandag is er een zorgdebat in Schavenweide in Doetinchem, dinsdag is er een informatiebijeenkomst over de plannen van Aviko, woensdag is een regiobijeenkomst van PvdA ombudsteams, donderdag is er een themabijeenkomst over de opzet van de begroting, vrijdag is het jubileumfeest van de gemeente Bronckhorst.

Op 30 april is een speciale raadsvergadering met de Commissaris van de Koning over de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Ook al is het misschioen niet allemaal even zich6baar voor de burger: jullie zien dat we niet stil zitten!!