23 december 2015

Aviko in de raad van 17 december.

In de commissie hebben we gevraagd naar de optie van 27 meter.

 

De wethouder heeft uitgelegd dat de 27 meter in het Arcadis rapport is gekomen om te kunnen bekijken wat het verschil in impact op de omgeving zou zijn tussen bijvoorbeeld 27 en 35 m.

Toch bleven de geluiden rondzingen over de 27 meter.

Daarom hebben we afgelopen dinsdagavond nog een onderhoud gehad met de heren Merckens en Jansen Reinen van Aviko. Zij hebben ons verzekerd dat een warehouse van 27 meter geen optie is en ook nooit is geweest.

Daarmee zijn we weer terug bij het voorliggende voorstel, de aanvraag voor de bouw van een koelvriestoren van 35 m.

In juli hebben we ingestemd met het collegevoorstel. We hebben middels een amendement gezegd dat we als raad alle zienswijzen willen toetsen zodat we kunnen zien of er nieuwe elementen in zitten.

We hebben alle zienswijzen gelezen, uiteraard het burgerinitiatief bekeken, we hebben met burgers gesproken, met onze Statenleden en met mensen van de Aviko en we hebben gewikt en gewogen.

Voor de PvdA is het belangrijk dat een bedrijf als Aviko in Steenderen blijft. Het is een grote werkgever voor Steenderen en omgeving. Het zorgt voor levendigheid in Steenderen en Aviko toont zich maatschappelijk betrokken.

Het gebouw komt op een industrieterrein, aansluitend aan bestaande bebouwing en wordt omsloten door een nieuw aan te leggen weg. Dus niet zo maar ergens midden in de natuur. Het vrieshuis is fors en verandert het aanzien en de skyline van Steenderen.

Dat vraagt een prijs van de omwonenden. Het gebouw is niet te verstoppen, maar door aanplant dichtbij (en op termijn ook her en der verder weg) en door de kleurstelling zal de impact wat verminderen.

De zienswijzen verschillen niet echt van de inspraakreacties, het gaat in bijna alle gevallen om de hoogte.

We hebben getracht een poldercompromis te maken, maar dat bleek niet realistisch. We moeten nu een afweging maken en dan is voor de PvdA werkgelegenheid voor een flink aantal jaren de doorslaggevende factor.

In de commissie is toegezegd dat de Aviko 2,5 ha groen aanlegt buiten het industrieterrein in overleg met Steenderens Landschap en de dbo Steenderen.

Wij willen dit graag schriftelijk vastgelegd hebben. Als de wethouder dat wil toezeggen zullen wij voor het collegevoorstel stemmen.

Johanna Bergervoet.