1 maart 2016

Bezetting

Ik vind het altijd prima als mensen voor hun belangen opkomen.

Zeker voor de grote groep van matig betaalde huishoudelijk medewerkers met onder druk staande arbeidsvoorwaarden. En prima als dat met veel rumour gepaard gaat. We zijn niet van suiker. Het gemeentehuis staat daar voor open. Dat de burgemeester, ” het gezag” heet dat toch, daarbij grenzen stelt vind ik niet onlogisch.

 

Inhoudelijk deelt de PvdA-fractie de zorgen van deze groep demonstrerende thuiszorgmedewerkers, maar die liggen grotendeels op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. Die zijn degelijk geregeld zijn in de CAO. Deze CAO regelt ook het overnemen van personeel door een andere werkgever, inclusief de arbeidsvoorwaarden. Deze medewerkers kunnen dit prima met hun vakbond bewaken. De gemeente is daar geen partij in.

 

Het argument dat de gemeentes de zorgorganisaties financieel afknijpt en daarmee medeverantwoordelijk is voor de lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden slaat nergens op. Zeker Bronckhorst betaalt redelijk; dat beaamt zelfs TSN, een grote aanbieder. Andere zorg-aanbieders in Bronckhorst redden het ook met de gelden.

 

De drie actie-eisen van de FNV vind ik fuzzy.

  1. “De zorg moet op tijd over naar een andere aanbieder, bijvoorbeeld Buurtzorg”. Mee eens. Sterker, de gemeente is al sinds de eerste berichten, zo’n drie maanden geleden, dat TSN zou gaan omvallen in overleg met vervang-scenario’s. Er vallen geen gaten in de zorg voor de cliënten in Bronckhorst.
  1. “De gemeente en de wethouder moet zich aan de wet houden”. Bedoeld is vooral de CAO. Dit is een vreemde eis. Iedereen houdt zich aan de wet. Punt uit.
  2. ” De koppels blijven in stand” . Daarmee wordt bedoeld dat de huishoudelijk medewerker gekoppeld blijft worden aan die client. Daar waar het kan moeten we dat zeker doen, maar meer dan een inspanningsverplichting is het niet.

 

Als je zorgaanbieder wil worden in Bronckhorst  moet je de zaken goed voor elkaar hebben: De financiën en organisatie moeten op orde zijn. Maar de organisatie moet goed de CAO volgen, moet aantoonbaar goede kwaliteit leveren, moeten de Meldcode Huiselijk Geweld hanteren en moeten aantonen dat ze over een paar jaar nog actief zijn. Het streven naar het in stand houden van de koppels is ook een van de vele eisen.

 

Dat de hele operatie rond de huishoudelijke zorg pijn kan doen, zowel bij cliënten als medewerkers is een feit. Daarnaast zijn er voordelen. Deze zorg kan zo wel op termijn in tact blijven. Klanttevredenheid en kwaliteit zijn boven de streep. De PvdA-fractie blijft het college kritisch volgen en gebruikt zijn voelsprieten: Zijn er misstanden? Krijgt iedereen de zorg die nodig is?

 

Onze conclusie is dat niet alles perfect gaat, maar dat Bronckhorst het niet slecht doet. En, mag ik dat op deze site zeggen, dat de PvdA met zijn wethouder hier een grote bijdrage aan levert. Wethouder en fractie kunnen iedereen in de ogen kijken.

Met vriendelijke groet,

 

Luuk Preijde,

Fractielid PvdA

Bronckhorst