Door Webredacteur op 7 januari 2015

‘Breaking news’ Website langdurige zorg

Maandagavond heeft Hans Spekman bij Eva Jinek onze website gelanceerd over de langdurige zorg

www.pvda.nl/zorgindebuurt.

Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert, en kunnen betrokkenen reacties geven.

Dat laatste is belangrijk, want met die reacties kunnen politici van de PvdA – landelijk en lokaal – bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen