Door Webredacteur op 10 mei 2014

Het coalitieakkoord ‘Bronckhorst dichtbij’ van CDA, PvdA en D66 is rond!

Coalitieakkoord CDA, PvdA, D66 is rond!

Na de verkiezingen adviseerde de aangezochte informateur, op basis van de programma’s en gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen, een combinatie van CDA, PvdA en D66 als voor de hand liggend. Onderhandelaars aan het werk, met formateur Hessel Wijngaard (CDA), in weken van intensieve in goede sfeer en collegialiteit gevoerde onderhandelingen.

Resultaat: op bevrijdingsdag 5 mei lag er een gedegen akkoord voor een college mat 2 CDA wethouders, een PvdA- en en D66-wethouder. Wie de wethouders zullen zijn wordt bekend zodra het vereiste integriteitsonderzoek van de kandidaten is afgerond (naar verwachting over een week).

Op 8 mei, ’s avonds 19 00, werd het akkoord ondertekend door drie fractievoorzitters, met inmiddels verkregen instemming van hun fracties.

Het coalitieakkoord ‘Bronckhorst dichtbij’.

Mooi resultaat. Hulde aan onze onderhandelaars Annelies Lichtenberg en Antoon Peppelman. Als PvdA zijn we trots op het behaalde resultaat. Prachtige eervolle portefeuille: Sociaal Domein.

Aan de slag nu!

Zie de enthousiaste woorden van onze fractievoorzitter Annelies:

“Antoon en ik zijn van mening dat we er mooie PvdA-items in hebben gekregen, zoals een goede zorgparagraaf, fatsoenlijk loon naar werken, ook bij aanbesteding/inkoop, maatwerk voor de regio-pas (inclusief goede communicatie) en meer participatie (waaronder ook bij de gemeente zelf).

Het akkoord ademt de huidige tijd: uitgaan van wat burgers nodig hebben, veel lokaal en vanuit maatwerk. Wat mensen zelf kunnen doen ze ook zelf, iedereen doet mee. Voor ons is essentieel dat in de visie is meegenomen dat, wanneer mensen het niet zelf kunnen en onvoldoende hulp in hun omgeving hebben, de gemeente zorgt voor een vangnet.

Het is een akkoord wat vooral veel hoofdlijnen bevat en wat beschrijft waar onze accenten de komende jaren liggen. Veel onderwerpen worden er ook niet in genoemd, omdat staand beleid wordt voortgezet.

We hebben er voor gekozen – zoals de informateur ons heeft geadviseerd – een aantal onderwerpen in discussie te brengen met de raad en soms ook nog breder met de inwoners. Die onderwerpen zijn genoemd, zoals het buitengebied, inkleuring van burgerparticipatie en communicatie met de burgers.

Dinsdag 6 mei hebben wij het conceptakkoord doorgenomen met de fractie. Er waren geen breekpunten, opmerkingen hebben we zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve versie.

Er is ook overeenstemming over de portefeuilles. De PvdA krijgt de portefeuille met daarin als hoofdmoot de decentralisatie op de jeugdzorg en de zorg. In die portefeuille zitten ook de Wmo, welzijn, ouderenbeleid en de ABWZ. Dit is voor de komende jaren een pittige portefeuille, maar ook met veel kansen voor ons.

Annelies Lichtenberg

Fractievoorzitter PvdA

A1 posters bronckhorst cop_66764(1)