Door op 5 mei 2013

Dag van de Arbeid

‘Het rode vaandel volgen wij’

Weet u dat we héél oude leden hebben, en héél langjarige leden? Alle leden van 70 jaar en meer werden op deze eerste mei bezocht, ontvingen een rode roos als 1 mei groet. Op veel adressen kwamen de brengers van de rozen op de koffie, gesprekken over vroeger (‘wee’j nog van too.. ‘), leden die lang geleden in gemeenteraden zaten, soms wethouder waren, actief waren in de vakbeweging, nog weten hoe de ‘Stem des volks’ onder leiding van Anton Krelage socialistische strijdliederen zong. We hebben nog leden in ons midden met een partijlidmaatschap van bijna 60 jaar: van toen Drees Nederland wederopbouwde, Nederlands-Indië dekoloniseerde, en de WAO bedacht.

Eén van onze niet zó langjarige maar wel trouwe leden, Martje Eggers in Steenderen, mochten we decoreren met een speld voor 25-jarig lidmaatschap,en een persoonlijke brief van Hans Spekman. Bij de koffie ging snel de gemeentepolitiek over de keukentafel!

1 mei