Door Webredacteur op 20 juli 2014

De paden op, de lanen in..

Door middel van een breed gedragen amendement hebben de Provinciale Staten van Gelderland wandelen een prominente plek gegeven in de nieuwe Gelderse Omgevingsvisie. Dat is belangrijk, want daarmee is voor het eerst aandacht voor samenhang van wandelpadennetwerken. Ook belangrijk voor Bronckhorst: in onze gemeente kruisen het Pieterpad, het Trekvogelpad en het Graafschapspad. En wie van u kent het Boelekearlspad bij Zelhem, en het Klompenkearlspad bij Wichmond?

Meer weten (en wandelen.. )? Zie http://wandelnet.nl/wandelen-gelderse-omgevingsvisie.