Door op 22 april 2014

Europese Verkiezingen

Niet voor niets maakt de PvdA bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement de keus vóór Europa:
Aanpak van banken en bonussen? Daarom PvdA in Europa!
Verdringing van banen tegengaan? Daarom PvdA in Europa!
Geen haat en nijd maar verdraagzaamheid? Daarom PvdA in Europa!
Belangrijk debat in on ze buurt: we wijzen u op onderstaande aankondiging :

PERSBERICHT

Partij van de Arbeid Afdeling Lochem

Meer, beter en eerlijker werk in Nederland en Europa (en dus ook in de Achterhoek)

Met deze leus doet de Partij van de Arbeid Afdeling Lochem de lokale aftrap van de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) op 22 mei 2014.

De aftrap zal plaatsvinden door een publieksbijeenkomst op 29 april 2014, waarin Kati Piri (nr. 3 op de PvdA kandidaten lijst) over het onderwerp “Meer, beter en eerlijker werk in Nederland en Europa – en dus ook in de Achterhoek” en andere punten uit het PvdA EP verkiezingsprogramma in debat zal gaan met lokale ondernemers en met het publiek.

Kati Piri

Kati Piri (1979) was eerder werkzaam bij de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement en bij de Wiardi Beckman Stichting. Kati Piri heeft daarmee een ruime praktische ervaring in het werken met Europese instellingen en het lijkt dus een buitengewoon informatieve bijeenkomst te worden.

De bijeenkomst vindt plaats in de stadsloge (foyer) van de Schouwburg Lochem (aanvang 20.00, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur). Gespreksleider is Wilma Heesen, wethouder Sociaal Domein, Gemeente Lochem.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, en ook belangstellenden uit omliggende gemeenten worden met nadruk uitgenodigd aan de bijeenkomst deel te nemen. Toegang gratis. Voor meer informatie: www.lochem.pvda.nl