Door op 3 juli 2013

Foundation Max van der Stoel

De PvdA is actief op allerlei internationaal  terrein: voorheen de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. Die activiteiten worden nu samengebracht in een nieuw opgerichte organisatie die als eer aan Max van der Stoel de naam Foundation Max van der Stoel krijgt.

Max van der Stoel was een van de groten uit onze partij: actief in internationale solidariteit, democratieen mensenrechtsbewegingen, staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeur bij de VN, Minister van Staat.
Meer over de nieuwe instelling op www.foundationmaxvanderstoel.nl.

Natuurlijk proberen we de nieuwe instelling door financiële steun een goede basis te geven. De activiteiten zijn meer dan vroeger afhankelijk van financiële steun, nu overheidssubsidies worden verlaagd of zelfs helemaal afgeschaft.

Doneren kan op bankrekening 258577: voor steun aan sociaaldemocratie in landen waar de sociaaldemocratie zich ontwikkelt, aan het Fair Politics programma voor een gelijkwaardige relatie tussen de EU en zich ontwikkelende landen, het  organiseren van de Afrikadag, en andere debatten over mondiale vraagstukken.