Door Webredacteur op 23 april 2015

Fractie komende maandag

Ook de komende raadsvergadering lijkt weer niet zo spannend..

Maar intussen hebben we de jaarstukken van 2014 ontvangen. Opvallend is, en dat vraagt uitleg: we houden ruim € 5 miljoen over (begroot was een tekort van ruim € 600 000. Wat kunnen we met die miljoenen? Op 21 mei komt dit onderwerp in de commissie, op 19 mei in onze fractie.

In mei is de commissie een stuk interessanter: overdracht obs de Velswijk, krediet afronding Integraal Kindcentrum Steenderen, en kostenverevening jeugdhulp. We gaan de stukken bestuderen om te zien waar deze meevaller vandaan komt.

Komende week gaan we op werkbezoek met de raad bij Pro Wonen.

Bij de regio is een belangrijke bijeenkomst over basismobiliteit, immers in 2017 verdwijnt de huidige regiotaxi.