Door op 5 februari 2014

Fractie vergadert!

Fractie vergadert: dinsdag 11 februari, 20 00, Gemeentehuis.

Voorbereiding voor de commissievergaderingen van volgende week woensdag en donderdag.
Wat komt daartoe allemaal aan de orde?

Correcties op de bestemmingsplannen buitengebied Zelhem en Steenderen/Hummelo.
Belangrijk: de grote gevolgen van de nieuwe beleidsregels Uitvoering regionale woonvisie voor burgers met een bouwkavel!

En verder de milieu-effect rapportage voor Dorado Beach: de raad stemde in met het bestemmingsplan, met tegenstem van De PvdA; de Raad van State heeft nu het plan vernietigd!

Kom eens luisteren: u ziet uw volksvertegenwoordigers in actie, de huidige fractie mèt de nieuwe kandidaten.
Meer weten? zie fractievergadering bijwonnen.