Door Johanna Bergervoet op 2 februari 2015

Fractie

De fractie vergadert weer op 10 februari en 24 februari.
Belangrijke punten die aan de orde komen:

De winkeltijdenverordening. Wanneer mogen de winkels open zijn?

Nu is dat nog beperkt. Het college stelt voor om het helemaal vrij te laten. Dus alle winkels mogen alle dagen open

Aanleg van breedband in het buitengebied:

Belangrijk voor de bereikbaarheid en het levendig houden van het buitengebied. Tegen welke prijs?
Mag je als gemeente risico lopen door garant te staan?
Wat doe je met de grijze gebieden? Het gaat om ruim 4800 adressen in Bronckhorst.
Het voorstel is een Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV op te richten.
Provincie is bereid het project te financieren door het inbrengen van aandelenkapitaal. Risicodragend voor 50%.
De gemeentes, 10 stuks, brengen eveneens aandelenkapitaal in of staan garant voor een bancaire lening.

Verhoging schoorsteen “de Hoop Mengvoeders BV”  Hummeloseweg te Zelhem.

Voorstel om mee te werken aan een verhoging tot maximaal 51 meter.

Nieuwe verordening Participatieraad

Op 10 februari globale bespreking van de punten, genoeg om in de commissie vragen te kunnen stellen, en met andere fracties te overleggen. op 24 februari komen we tot standpuntbepaling.
Wat vindt u van deze punten? Belangrijk, toch? Vragen? Ideeën? Leuk eens mee te praten. Kom eens langs!

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet