Door Johanna Bergervoet op 15 juli 2014

Fractievergadering 15 juni

Fractie vergadert deze week voor het laatst vóór het zomerreces.
Verheugend: de fractie wordt versterkt, Maurits Dekker wordt benoemd als commissielid.
Verder o.a de afronding van het privatiseringstraject voor wat betreft Basteom in Steenderen/Baak. Verordening leerlingen vervoer en algemene subsidieverordening worden inhoudelijk nauwelijks gewijzigd. Het gaat om aanpassingen in verband met de wet passend onderwijs en om het schrappen van overbodige regels. De uitgangspunten voor verkoop vrijkomende gemeentelijke accommodaties worden vastgelegd. Dat moet wel, in het verleden was het uitgangspunt marktconforme prijzen. Nu is bv een criterium (wel moeilijk te meten) draagt bij aan de vitaliteit van de betreffende kern. We zijn hier wel blij mee. Gelukkig politiek geen echt hete hangijzers.

Kom eens naar een fractievergadering

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet