Door op 15 april 2014

Fractievergadering 22 april

Dinsdag 22 april, 20 00, Gemeentehuis Hengelo

Fractie vergadert weer. Nieuw!  Nu echt!

Onze fractie bestaat nu (resultaat van  de verkiezingen van 19 maart, weet u nog? Zie de berichten daar over op deze site.. ) uit

  • Annelies Lichtenberg
  • Antoon Peppelman
  • Johanna Bergervoet

zij worden al gesteund door een steunfractie (commissieleden) van

  • Luuk Preijde
  • Hans van Hese.

Annelies is fractievoorzitter, Johanna blijft fractiesecretaris.

We hoopten al wat over informatie, formatie en college te kunnen melden. Dat komt. Intussen wordt er ijverig vergaderd. Op de agenda staat wat donderdag 24 april in de raad aan de orde komt:

  • Herzieningsplan de Dunsborg 8 in Hengelo, mag in bijgebouw gewoond worden?
  • Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf
  • Procedure behandeling bezwaarschriften en overzicht interne klachtenafhandeling 2014: vier!
  • Wekt dit je nieuwsgierigheid? Kom eens kijken en zie de nieuwe fractie aan het werk.

Kom eens naar een fractievergadering