Door Johanna Bergervoet op 19 juni 2014

Fractievergadering 24 juni

Op 24 juni is er weer een fractiebijeenkomst. Dit ter voorbereiding van de raadsvergadering van juni. Op de agenda staat een agendapunt dat inhoudelijk niet moeilijk is, maar toch wel een principiële discussie oproept:

Stel je grenzen aan uitbreidingen van bouwblokken voor ( in dit geval ) rundveebedrijven? Gangbaar in bestemmingsplan is 1,5 ha.

De aanvrager wil graag uitbreiden tot 2,4 ha. Het gaat om grondgebonden activiteiten. Overstap naar intensieve veehouderij is verboden. Inpassing in het landschap is geregeld voor zover mogelijk. Verzoek is dus zeker redelijk. Maar stel dat over een paar jaar iemand komt en die wil uitbreiden tot 6ha of 8 ha? Op welke criteria beoordeel je een dergelijke aanvraag dan. En wat een ramp als deze ondernemer ooit stopt en de gebouwen leeg komen……

Boeiend onderwerp!  Een ander belangrijk punt is kennis te nemen van het regionale beleidsplan participatiewet. Iedere Nederlander moet naar vermogen deelnemen aan de samenleving. De nieuwe wet is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ( Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening. In het kort kun je dit niet vertellen, maar ook hier  wordt het uitgangspunt eerst je eigen verantwoordelijkheid nemen, hulp van gemeente zo nodig is maatwerk. Lees de gehele notitie bij de raadsstukken op de site van Bronckhorst, bestuur en organisatie, openbare vergaderingen….

Daarnaast staat er misschien iets over een fusie tussen obs de Woordhof en obs de Bongerd ( oude gemeente H&K) op de agenda. Dat is afhankelijk van de uitspraak van de geschillencommissie onderwijs, stichting IJsselgraaf en het college en de raad. Op dit moment speelt ook de eventuele sluiting over twee jaar van obs de Velswijk. Het lastige is dat je een goede afweging moet maken, zeker voor de toekomst. Er moet een goede spreiding van goed onderwijs over de gehele gemeente zijn. Maar we zijn geen schoolbestuur meer ……. Termen die bij de discussie over dit onderwerp horen zijn o.a.  kwaliteit van onderwijs, spreiding, een bepaalde omvang, emoties, leefbaarheid, bereikbaarheid, betrokkenheid burgers……………………..

Goede discussie dus in de fractiebijeenkomsten, wil je mee doen meld je aan!

Johanna

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet