“Gezondheidsverschillen in Bronckhorst” staat centraal in de algemene ledenvergadering

31 oktober 2018

 


“Rijke mensen leven 8 jaar langer, dat is nu eenmaal zo…”

“Gezondheidsverschillen in Bronckhorst” staat centraal in de algemene ledenvergadering van PvdA Bronckhorst is op woensdagavond 7 november, bij Ons Huis in Hengelo. Iedereen is welkom.

Tussen groepen mensen zijn grote verschillen in gezondheid. Met een laag inkomen en een lage opleiding leef je gemiddeld 8 jaar korter. Ook heb je veel meer chronische ziekten. Lange tijd heeft de overheid geprobeerd deze verschillen te verkleinen. Maar in augustus zei de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dat het geen zin heeft hier energie in te steken. In hun rapport Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen zegt de WRR dat die verschillen groepen zullen blijven bestaan.

Maar dat is toch gek? Moeten we dat inderdaad accepteren? Is jouw gezondheid je eigen verantwoordelijkheid? Mensen met meer geld en opleiding profiteren meer van alle voorzieningen die de gezondheid stimuleren? Richt de gemeente zich wel op de juiste mensen? Zou je niet meer prioriteit moeten geven aan volwassenen en kinderen die het hardst nodig hebben? En hoe doe je dat? Of betuttelen we niet te veel?

Wat is uw mening hierover? Iedereen is welkom bij het thema, mensen van de PvdA maar ook inwoners die betrokken zijn bij dit onderwerp. Graag even aanmelden via bronckhorst@pvda.nl.
Op 7 november is de inloop vanaf 19.30 uur. Van 20.00 -21.00 uur bespreken we het thema: Gezondheidsverschillen in Bronckhorst. Na een pauze is de ALV van 21.15 tot 21.45 uur.
Het document van de WRR is te lezen op hun site WRR.nl, zoek op Potentieel of klik direct:

https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-een-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen