7 juli 2015

Het Rode Kafé met Loes Ypma krijgt ‘n vervolg.

 

Loes Ypma

 

Het Rode Kafé van afgelopen vrijdag krijgt een vervolg. Na een geanimeerde avond vol discussie over hoe besturen omgaan met het al dan niet sluiten van scholen liepen de meningen nogal eens uiteen. De conclusie is dat veel besturen een te grote afstand tot de scholen, personeel en ouders/leerlingen hebben. Vanuit de participatiegedachte moet dat toch anders.

Er heeft zich een werkgroep gevormd bestaande uit: Wim Rutgers uit Vragender, Peter Hermans uit Wehl, Maaike Jansen uit Rijnwaarden, Anna-Lena Hedin-Penninx, statenfractie en Mini Schouten uit Lochem. Deze gaan aan de slag om onder andere te bekijken wat er mogelijk is om besturen en scholen en ouders meer bijeen te krijgen. Dit om gezamenlijk te kijken of een school levensvatbaar is. Op 27 november zullen zij een startnotitie/plan presenteren tijdens het Rode kafé.

Loes Ypma, woordvoerder 2e kamer voor onderwijs en Jan Schuurman Hess initiatiefnemer om kleine scholen samen te laten gaan (vereniging kleine scholen), hebben toegezegd deze avond aanwezig te zullen zijn.

door René Isselman op 27 juni 2015.