Door Luuk Preijde op 30 september 2014

Hulpverleners verlenen in de eerste plaats hulp…

Bronckhorst gaat werken met de sociale wijkteams. Die kennen de wijk erg goed en helpen ons met allerlei maatschappelijke problemen rondom werk, welzijn en geld. Zij krijgen ook een rol in het signaleren van overtredingen. Dat lijkt en is logisch. Maar dat kan voor problemen zorgen.

Als hulpverlener binnen zo’n wijkteam kan de taak “hulpverlener” botsen met de taak “overtredingen signaleren”.

Een voorbeeld: Een wijkteamlid komt voor het eerst bij een gezin waar waarschijnlijk kindermishandeling plaatsvindt. Tegelijkertijd ziet hij hennepplanten op de overloop. Wat meldt hij? Een ander voorbeeld: Een andere wijkteamlid komt bij een familie met een diep demente vader die geen professionele zorg krijgt. Zij ziet tegelijkertijd dat familieleden mantelzorg verlenen. Maar die staan op een ander postadres ingeschreven en wonen in. Wat meldt zij? Deze dubbele taak maakt het voor de hulpverlener erg moeilijk maken bij sommige gezinnen zelfs maar binnen te komen, terwijl dat erg nodig is.

Een lastig dilemma. Het signaleren van overtredingen en misdrijven is van groot belang, maar moet niet altijd de eerste prioriteit hebben. Ik hoop en verwacht dat de hulpverleners en wijkteamleden hier vanuit hun deskundigheid de juiste keuzes in blijven maken. We horen graag hun ervaringen en die van burgers.

Luuk Preijde

Luuk Preijde

Met veel plezier wonen wij in het buitengebied van Halle Heide. Veel ruimte, relaxte mensen, mooie natuur. Ik werk met veel plezier in de zorg, ik sport wat en houd van veel muziek. Alle partijen in Bronckhorst hebben het goede voor met onze gemeente. Maar ik kies met overtuiging voor de PvdA. Het gaat weliswaar

Meer over Luuk Preijde