Door Webredacteur op 4 mei 2015

In de provincie

De PvdA houdt voet in het provinciaal bestuur, in het college van 2x VVD, 2x CDA, D66 en PvdA, met het coalitie-akkoord Ruimte voor Gelderland. Deze week werd in de Statenvergadering Josan Meijers opnieuw benoemd tot gedeputeerde, verantwoordelijk voor ruimte, wonen, water en cultuur.

Stevige portefeuille, vol mogelijkheden om te werken aan het verwezenlijken van speerpunten uit ons verkiezingsprogramma en het coalitie-akkoord, en het werken voor Duurzaam Gelderland, waar het voor ieder goed werken en goed wonen is.