Jaarwerkplan PvdA- afdeling Bronckhorst 2019

17 november 2018

Wat gaan we in 2019 doen?


1. Fractie en bestuur voelen zich verantwoordelijk voor het binnenhalen van de doelen uit het verkiezingsprogramma. Er is een werkplan gemaakt door fractie, bestuur en actieve leden. Dit is een belangrijke leidraad voor activiteiten.
2. Minimaal twee thema-avonden ism de fractie.
3. Discussie over bestuurlijke samenwerking met andere afdelingen in de Achterhoek. Vier keer per jaar gezamenlijk overleg.
4. Het bestuur enthousiasmeert leden voor bestuursfuncties of andere functies binnen de partij.
5. In het eerste en het vierde kwartaal vinden twee algemene ledenvergaderingen plaats voor vaststelling van jaarrekening, verslag en begroting 2019. Andere ledenvergaderingen naar behoefte.
6. Bestuursvergaderingen iedere maand (behoudens de zomermaanden)
7. Rode zaterdagen samen met de fractie: canvas, bezoeken verenigingen, etc, w.o. campagneactiviteiten voor provinciale en europese verkiezingen.
8. Opstellen werkplan 2020 vierde kwartaal 2019
9. Opstellen begroting vierde kwartaal 2018
10. Communicatie continu: website, facebook, twitter, groepsapp
11. Deelname aan regionale overleggen
12. Deelname aan congressen
13. Versterken van de onderlinge band tussen (steun)fractie, bestuur, ombudsteam en wethouder middels jaarlijkse hei-dag.
14. Ledenwerving.
15. Contactpersonen van actieve leden per ‘grotere’ kern organiseren, hun bekendheid groter maken.