Door Webredacteur op 24 maart 2015

Jammer toch..

 • jammer dat de verkiezingen, al was het verwacht, zo teleurstellend uitvielen
 • jammer dat we mèt Rutte het kabinet zó tot inzet van de verkiezingen maakten
 • jammer dar veel te veel mensen thuis bleven
 • jammer dat stevig campaignen niet hielp
 • jammer dat onze slinger niet zo overtuigend was
 • jammer dat Rutte en Samsom alleen maar probeerden het te redden met flauw shaming naar Buma en Roemer (domme staatsrechtelijke vergissing)
 • jammer dat de media (en onze Haagse leiders) de provincies en de waterschappen helemaal ondersneeuwden
 • jammer dat onze inbreng in Rutte 2 (eerlijk werk voor ieder, klimmende economie, aanpak bonussen, ontslagrecht, schoonmakers in overheidsdienst, postbode vast contact bonussen, .. ) slecht over het voetlicht kwam
 • jammer dat we daarbij een beetje vergaten dat betere economische tijden in Nederland vooral afhangen van oplevende wereldhandel en olieprijs, waaraan dit kabinet weinig kon doen
 • jammer dat dit kabinet toch schandalig heeft huisgehouden in zorg, oudedagsvoorzieningen, arbeidsverhoudingen, politie, justitie, pensioenen
 • jammer dat de steun voor ‘ons’ kabinet dramatisch halveerde
 • jammer dat Nederland v erbrokkelt en onregeerbaar werd
 • jammer dat we gedoemd zijn met de VVD nog twee jaar vol te houden, wie wil?
 • jammer dat mensen die klaar stonden (ook in Bronckhorst) voor een plek in provinciale staten er niet aan te pas komen
 • jammer waterschappen niet aan bod kwamen
 • jammer dat daarbij niemand wist waarom en waarover het ging
 • jammer dat we kennelijk niet belangrijk vinden of we in de Achterhoek verdrogen of met natte voeten in het moeras staan
 • jammer dat deze verkiezingen dus zo droef eindigden als van te voren gepeild
 • jammer dat Rutte’s sprokkelen naar stemmen in de eerste kamer er straks wel eens toe kan leiden dat de VVD de PvdA laat vallen en probeert na nieuwe verkiezingen met CDA en D66 een nieuwe coalitie te vormen
 • jammer dat dat misschien wel een gevolg is van de onbezonnen keuze in 2013 onze vermeende winst meteen samen met Rutte te verzilveren
 • Jammer, toch?
 • En toch, kòp òp, gaan we er met z’n allen gewoon weer vier jaar tegen aan, het rode vaandel volgend, met in ons vizier
 • eerste kamer verkiezingen 26 mei a.s.
 • tweede kamer verkiezingen 15 maart 1917
 • gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 1918.

Voorlopig dus: werk aan de winkel!