3 oktober 2017

Jan van der Gaast nieuw commissielid!

 

In Bronkhorst heeft de PvdA drie raadszetels. Iedere fractie heeft daarnaast ook een aantal steun-fractie-leden oftewel commissie- leden .

Commissie-leden zijn niet gekozen tijdens de verkiezingen maar worden benoemd door de fractie en de raad. Zij mogen dan ook niet meestemmen en zij mogen niet het woord voeren tijdens de maandelijkse raadsvergaderingen. Wel mogen zij bij alle documenten die ook de fractieleden gebruiken. Zij schuiven aan en praten mee tijdens de zogenaamde commissie-vergaderingen. Dat zijn vergaderingen, één of twee weken voor iedere raad waarin allerlei technische en inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden aan B&W.

Commissie-leden zijn erg belangrijk voor iedere fractie: Zij denken mee tijdens de fractievergaderingen, zoeken dingen uit of gaan naar externe vergaderingen.
Een paar maanden geleden werd José Teunissen commissielid, vorige week kregen we versterking van Jan van der Gaast, een aantal mensen in Bronckhorst zal Jan zeker kennen. Jan werd beëdigd in de raadsvergadering van 28 september. Dat is HIER vanaf 15:00:00 te zien op het videoverslag van deze vergadering. De fractie is erg blij met deze uitbreiding en wensen Jan een leuke en goede tijd toe in de fractie.

Op de foto: Beide nieuwe commissieleden.