Door op 19 november 2013

Kom eens naar een fractievergadering!

Zie je volksvertegenwoordigers aan de praat! Of praat mee! Belangstelling? Onze fractievergaderingen zijn openbaar, ook voor jou! Je bent van harte welkom..

Wil je je dan wel tevoren even aanmelden: telefonisch bij fractiesecretaris Johanna Bergervoet,

0314 623 168, of via e-mail b.bergervoet@kickmail.nl  (zij zorgt dat de deur van het gemeentehuis voor je opengaat).

De fractie behandelt doorgaans op dinsdag wat woensdag en donderdag daarop in de raad, in commissievergaderingen en ronde tafel gesprekken aan de orde komt.

Wil je ook daar eer van  weten? Kijk dan eens in de agenda’s daarvoor. Die vind je op de website van de gemeente: www.bronckhorst.nl. > bestuur en organisatie > openbare vergaderingen > gemeenteraad > datum van je keuze.