Door Johanna Bergervoet op 29 september 2014

Lopende zaken fractie

De fractie vergaderde weer op 29 september.

De dag daarop volgde gezamenlijk met andere fracties overleg met de LTO, op uitnodiging van de LTO, bij bedrijf Hueting in de Bakerwaard, o.m. over de grootte van bouwblokken bij agrarische bedrijven.

Wat komt verder de komende periode aan de orde?
De discussie over de afvalstoffenheffing en het toekomstig afvalstoffenbeleid, en de omstreden nieuwbouw van de brandweerkazerne in Hengelo, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van een gemeentewerf. Het panel bronckhorstreageert.nl oordeelde al in maart vorig jaar in duidelijke meerderheid dat bouw van een nieuwe gemeentewerf in Hengelo (waar er al één is.. ) geldverspilling is, en besteding van € 6 miljoen in tijd van bezuiniging onwenselijk. De buitendienst zou uitstekend kunnen werken vanuit de bestaande voldoende grote locatie in Zelhem, net alle gemeentelijke diensten hoeven uit Hengelo te komen. Later in oktober komt het beleidsplan voor het sociaal domein aan de beurt, en de verschillende verordeningen op het gebied van participatie, maatschapelijke ondersteuning en jeugdbeleid.

U ziet: genoeg interessants aan de orde. Wanneer precies? Zie de agenda.

Belangstelling voor zo’n fractievergadering? Kom eens langs!

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet