Door op 5 april 2013

Minder geld voor verenigingen

Voor de zomer van 2012 was er veel te doen over de subsidies aan verenigingen. Even leek het erop dat de gemeente allerlei subsidies zou gaan stopzetten, verenigingen waren in rep en roer en voelden zich overvallen. PvdA Bronckhorst heeft nog snel een alternatief plan gemaakt, zodat verenigingen, bij uitstek het terrein van onze inwoners, meer ontzien zouden worden.

Na discussie hierover in de raad is afgesproken dat er eerst nieuw subsidiebeleid moet komen, met voor iedereen duidelijke spelregels en met visie. Het collega heeft dit nu klaar en het concept is vorige week voorgelegd aan verenigingen die sport en culturele activiteiten organiseren. Er zijn drie bijeenkomsten geweest, voor binnensportverenigingen, voor buitensportverenigingen en voor overige verenigingen.

De nieuwe uitgangspunten voor een subsidie zijn dat activiteiten van een vereniging een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling en deelname van kwetsbaren en jeugdigen, en aan de leefbaarheid in Bronckhorst. Per soort vereniging (muziek, binnensport, oranje, jeugd/jongeren, gehandicaptensport etc.) zijn subsidiebijdragen- en voorwaarden voorgesteld. Al met al zou het een besparing opleveren van € 100.000.

Het concept subsidiebeleid staat op de website van de gemeente Bronckhorst en tevens op deze website van de PvdA Bronckhorst. De PvdA is erg benieuwd wat de verenigingen vinden van de voorstellen. Is het u duidelijk wat het nieuwe subsidiebeleid betekent voor uw vereniging? De PvdA moet binnenkort zijn standpunt bepalen en hoort graag uw vragen, opvattingen, zorgen, alternatieve ideeën. Voelde u zich gehoord tijdens de informatiebijeenkomsten? De raad beslist in maart en via de politieke partijen kunt u ook uw stem laten horen.