26 september 2016

Nieuws uit de fractie

Op zaterdag 10 september zijn we in Hengelo op wijkbezoek geweest.

Foto van Johanna

Helaas waren we maar met een klein aantal mensen.

De mensen gingen heel openhartig met ons het gesprek aan.

Goed om te doen!

In de gemeentepolitiek spelen op dit moment met name ruimtelijke ordening kwesties:

             Dorado Beach, Polweg Wichmond en Tree House Resort in Hengelo.

Er is veel contact en overleg met omwonenden en collega fracties.

De besluitvorming over Dorado Beach vindt plaats in de raadsvergadering van September.

 

De andere twee onderwerpen komen later aan de orde.

Dorado Beach is al eerder aan de orde geweest in een ledenvergadering.

Het gaat om uitbreidingsplannen met 11 ha.,er komt een soort mini golfbaan.

Ook worden de kavels ruimer en de recreatie woningen flexibeler in omvang. Het aantal recreatie plekken wordt niet groter.

De bezwaren van omwonenden richten zich met name op de verkeersafwikkeling en de inpassing in het landschap. Ook de communicatie is niet vlekkeloos verlopen, voorzichtig gezegd.

Verder werkt de fractie aan het in kaart brengen van armoede. We gaan met verschillende mensen /instellingen in gesprek.

En dan komt natuurlijk de begroting er weer aan!

Belangrijke thema’s voor de fractie het komend jaar  zijn  armoedebeleid en wonen