20 april 2017

Nieuws uit de fractie

Op 4 februari zijn we in Vorden in de wijk op bezoek geweest. Ook daar weer positieve reacties. De gesprekken met onze inwoners geven weer de nodige inspiratie!

Daarnaast natuurlijk de rode slinger door Bronckhorst in het kader van de verkiezingen.

In de raadsvergadering van maart was het bomenbeleidsplan het belangrijkste agendapunt.

We kregen reacties van leden en van de stichting Bomenbelang. En op het allerlaatste moment was er nog een petitie met de dramatische titel stop de massale bomenkap.

We denken dat ons standpunt goed afgewogen tot stand is gekomen. Helemaal tevreden waren en zijn we niet, maar we kunnen er wel mee verder.

Voor verenigingen en instellingen was er goed nieuws over de ozb, de gratis verklaringen omtrent gedrag en de leges. Het college gaat met een ieder in gesprek om te kijken of deze verbeteringen helpen bij hun belangrijke werk.

De maand april staat in het teken van het bestemmingsplan buitengebied. Als dit bestemmingsplan goedgekeurd wordt hebben we in Bronckhorst nog twee bestemmingsplannen, voor het buitengebied en voor het stedelijk gebied.

Het is een bestemmingsplan waar nauwelijks nieuw beleid in zit. Het is immers ook een samenvoeging, dus dat klopt wel. Daar komt nog bij dat door de stikstofwetgeving de landbouw eigenlijk niet meer kan groeien. Ook is er een rem op de ontwikkeling van niet agrarische bedrijven in het buitengebied. Aan de ene kant wel goed, maar anderzijds het gaat vaak om bedrijven die in het buitengebied werken en daar al heel lang zitten.

Items die veel discussie opleveren zijn de eventuele ontwikkelingen aan de Polweg in Wichmond. De eigenaar heeft veel stikstofrechten opgekocht toen dat nog kon en nu………

Een ander lastig onderwerp is de discussie over het pluimvee bedrijf aan de Landeweerdweg in de Halle-Heide. Daar loopt nog een procedure bij de Raad van State. Moet je het bedrijf nu wel of niet inpassen in afwachting van de uitspraak??

 

  Schuif rustig een keer aan bij onze vergadering!

Johanna, fractiesecretariaat PvdA