15 september 2015

Nieuws uit de fractie

door Johanna Bergervoet op 14 september 2015.

Hot items op dit moment;

Huisvesting van asielzoekers op het Kervel.

Fractie staat positief ten opzichte van opvang in het algemeen, mits uiteraard goede communicatie naar buurt en veilige huisvesting.

Daarover komt ook een stukje in het Contact en over dit onderwerp wordt ook door onze fractie een motie ingediend.

 

Mega stal in Wichmond

Hierover is contact geweest met de Statenfractie en Anna-Lena Hedin was ook tijdens de commissievergadering aanwezig.

Zij heeft ook schriftelijke vragen aan GS gesteld over dit onderwerp.

Er is nog geen voorstel.

LTO heeft met onze fractie gesproken, de buurt wil met ons op korte termijn in gesprek en dinsdag voor de raad hebben we als fractie een gesprek met een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten.

 

Komende maand staat op de raadsagenda o.a. de klachtenregeling.

Voor alle duidelijkheid : het gaat alleen over onheuse bejegening, dus niet over bezwaren tegen bv korting op huishoudelijke hulp of het niet verlenen van bijstand.

Wij denken op dit moment dat het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman de beste oplossing is.

Dit moet uiteraard iemand zijn zonder binding met de gemeente.

Ook geen ambtenaar van een buurgemeente.

 

Bestemmingsplan Vorden: de aanleg en verbetering van de rotonde op de Horsterkampweg-Ruurloseweg.

Dit vinden we een prima ontwikkeling.

 

Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek.

De Achterhoekse gemeenten hebben met elkaar afspraken gemaakt over de detailhandel.

Bijvoorbeeld streven naar een compacte kom, dus geen detailhandel buiten de kom of op een industrie terrein.

We vinden het goed dat de gemeenten samen optrekken voor wat betreft deze ontwikkeling. De toenemende leegstand van winkels is niet alleen te danken aan de krimp,

Maar ook aan gewijzigd gedrag van de consument zoals winkelen via internet.

 

De gemeenschappelijke regeling Delta wordt gewijzigd.

De participatiewet is er,voor mensen die nu nog een beschutte werkplek hebben bij Delta moet de gemeente een nieuwe goed plek zoeken.

De gemeente werkt ook samen met Wedeo, daar blijven nog wat plekken behouden.

Zorgvuldig omgaan met deze kwetsbare groep mensen.

Wel zoeken naar echte werkplekken.