17 oktober 2015

Nieuws uit de fractie .

door Johanna Bergervoet op 11-10-2015

We zijn druk bezig met de begroting.

Het technische beraad ( vragen om uitleg van bedragen ) is geweest. De bestuurlijke vragen, het waarom, zijn op 22 oktober in de commissie aan de beurt.

Maar eerst de commissievergaderingen en het afscheid van onze waarnemend burgemeester.

Dan op 21 oktober de installatie van onze nieuwe burgemeester!

Ook nog deze maand de ‘normale “raadsvergadering en op 5 november de begrotingsbehandeling.

Punten die in oktober in de commissie en in de raad behandeld worden zijn o.a.:

Het afsprakenkader voor basismobiliteit. De provincie stopt per 1 januari 2017 met de huidige regio taxi. De gemeenten moeten samen in de Achterhoek een slim plan bedenken voor het vervoer van mensen met een pasje, scholieren en mensen die naar dagopvang gaan enz. Het moet betaalbaar zijn en alle vervoersstromen moeten gebundeld worden. Niet de lijndiensten!

Verder komen de startersleningen en een regeling voor het financieren van een restschuld aan de orde.

Een ander belangrijk item is de vestiging van een melkrundveebedrijf aan de Bonte Koeweg 4 in Baak. Er zijn een flink aantal bezwaren. Het gaat om een nieuw vestiging op deze plek. De bezwaren richten zich niet op de grootte van het bedrijf maar met name op de plek.

De bouw van een megastal in Wichmond houdt ons ook bezig. Gesprekken gehad met Natuurmonumenten en LTO en deze maand ook met omwonenden.

En dan ligt er nog niet eens een verzoek!