7 maart 2016

Nieuws uit de fractie

fractie

fractie Bronckhorst

In februari was er geen commissie en ook geen raadsvergadering.

Maar er was genoeg te doen.

  • We hebben vaak en lang gesproken over de problematiek rond de huishoudelijke hulp. We hebben gesproken over de alfa hulp, dat zou je niet moeten willen. Maar hoe ga je dan om met de Persoonsgebonden budgettten?
  • We hebben een thema avond gehad over de nieuwe werkwijze van de raad en de inrichting van de raadszaal. Daar is een werkgroep voor gevormd.
  • We zijn een avond bijgepraat over de huisvesting van statushouders.
  • Ook aan de begroting nieuwe stijl wordt gewerkt, de raad doet daar in mee middels een klankbordgroep.
  • We hebben als fractie gesproken met vertegenwoordigers van LTO over de toekomst van de landbouw
  • Post voor de raad blijft doorgaan, gelukkig!
  • We hebben de de afgelopen twee jaar en de onderwerpen voor de komende twee jaar doorgesproken.

Als leden of niet leden een keer een fractie bij willen wonen………

Van harte welkom, meld je wel even aan bij secretariaat: J.Bergervoet@Bronckhorst.nl