22 april 2016

Nieuws uit de fractie

Nieuws uit de fractie door Johanna Bergervoet op 22-4-16.

  • De raadsleden zijn op een thema avond bijgepraat over de instrumenten die men kan gebruiken om invloed uit te oefenen op het bestemmingsplan buitengebied. /Er komen nog informatieavonden over de landbouw van de LTO en van Natuurmonumenten . Ook tijdens de komende ledenvergadering willen we dit punt graag op de agenda zetten.
  • De gemeente gaat door met een pijnlijk proces op het gebied van het verwijderen van woonbestemmingen die niet benut worden. Het is moeilijk te accepteren voor mensen, logisch. Maar willen we op termijn geen spookstraten krijgen, dan moet het aantal woningen niet omhoog maar omlaag. Dit onderwerp staat in april op de agenda.
  • Ook op de agenda staat het instellen van een duurzaamheidslening. Mensen kunnen een bedrag lenen tussen de 2.500 en 25.000 euro voor maatregelen die het milieu ten goede komen.
  • Ook op de agenda staat het voorstel van de VVD om bestaande woningen aan te kopen en bestaande gebouwen bij de bebouwde kommen ook te gebruiken om statushouders te huisvesten. De woningbouwverenigingen zouden de woningen moeten aankopen. Voor de andere objecten geldt een verhuur voor maximaal 10 jaar. Daarnaast wil de VVD geen containerwoningen. Na de commissie zal men waarschijnlijk hun voorstel op dat laatste punt aanpassen. In de commissie was nl een meerderheid( wij ook ) die de mogelijkheid van containerwoningen overeind wilde houden. De aangekochte woningen kunnen ook verhuurd worden aan “gewone” woningzoekenden.
  • Naar aanleiding van ons werkbezoek in Vorden bij de stichting Welzijn willen we in de raad een motie indienen om het makkelijker te maken een gratis Verklaring Omtrent Gedrag te verkrijgen als vrijwilliger. De bestuursleden vertelden namelijk dat men van de vrijwilligers een VOG vraagt als ze bij individuele mensen op bezoek gaan.
  • Mei juni wordt weer een drukke periode, de jaarrekening komt aan de orde en de perspectiefnota voor de begroting 2017. In de perspectiefnota komen de politieke wensen aan de orde voor het volgende jaar, deze worden dan weer vertaald in de komende begroting.