30 mei 2016

Nieuws uit de fractie.

Nieuws uit de fractie door Johanna Bergervoet op 30-5-16.fractie

Momenteel zijn we bezig met onze visie op de landbouw .We willen geen megabedrijf aan de Polweg in Wichmond.

Maar wat is precies een megabedrijf en hoe houd je zoiets tegen? We hebben in een eerste bijeenkomst gekeken waar we als gemeente invloed kunnen uitoefenen .

Regels in bestemmingsplannen en landelijke regels gelden voor een ieder.

Luuk Prijde(fractielid) heeft contact gehad met Anna-Lena Hedin, lid provinciale staten. We hebben bestuursleden van de LTO op bezoek gehad en we hebben gekeken naar visie van Natuurmonumenten. Ook op werkbezoek geweest in Vierakker bij een landbouwbedrijf.

De discussie wordt vervolgd. Wie een mening heeft over dit onderwerp, laat van je horen.

Uiteraard houden ook de ontwikkelingen rond de huishoudelijke hulp ons bezig. We denken dat we het redelijk doen in Bronckhorst, maar of de rechter de huidige manier van werken goed keurt? De gemeente geeft nl geen indicatie in uren af. De gemeente zegt bv na een keukentafelgesprek met de cliënt: u heeft hulp nodig bij het verkrijgen van een schoon huis. De organisatie die de huishoudelijke hulp levert maakt een plan waarin staat wat er gebeurt en hoeveel uur men komt. We wachten met spanning af.

 

De tussenrapportage over de eerste drie maanden van 2016 was politiek niet zo heel spannend. Er werd in de raad behoorlijk langs elkaar heen gepraat tussen een wethouder en de fractie van Gemeentebelangen. Dat ging over extra controle op gebouwen en wie waar woont.

Een ander item was de deklaag op de wegen die het Hamove wegrace circuit vormen. Het college heeft gekozen om deze wegen niet in weg vakken op te knippen en slijtlagen aan te brengen, maar om in 1 keer een deklaag over alle stukken aan te brengen. Volgens de wethouder maakte dat financieel op termijn niets uit, een deklaag gaat twee keer zo lang mee. En de Hamove kan komend jaar wegraces houden. Ze bestaan dan 50 jaar en de gemeente ziet de Hamove als een belangrijk internationaal evenement.

Onkruid verwijderen mag de gemeente niet meer met Round up.Kost meer, maar winst voor milieu !

Als raad zijn we bezig met verbindend werken. We willen meer voordat er voorstellen liggen met de burgers in gesprek. Een proef zal het nieuwe afval beleid worden.

Ook willen we nadrukkelijk met de burgers in gesprek over de ontwikkelingen rond Dorado Beach. Als fractie zijn we daar al geweest en hebben met voor en

tegenstanders gesproken. Maar beter twee keer dan niet!

Nu nog de perspectief nota in juli vaststellen. Daar komen de uitgangspunten in

waarop de begroting gebaseerd wordt. Daarover aan het eind van deze maand meer. De planning van vergaderen is veranderd.

De eerstvolgende fractievergadering is 14 juni, dan 28 juni en de laatste fractiebijeenkomst voor het zomerreces is op 5 juli. Op 9 juli is er nog een kennismakingsbijeenkomst met fractie , bestuur en de burgemeester!

Vragen?? Stel ze gerust of kom een keertje een fractie bijwonen.

Johanna Bergervoet