Door Johanna Bergervoet op 5 mei 2015

Nieuws uit de fractie

Waarover gaan we het hebben in onze vergaderingen op 5 mei en verder: veel boeiende onderwerpen!

Op woensdag 6 mei staat op de agenda van de commissie:

  • De overdracht van de openbare basisschool de Velswijk. Het is de bedoeling dat het bestuur van deze school tijdelijk ondergebracht wordt bij een speciaal daarvoor op te richten stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de stichting Gelderveste ( = het bestuur van de confessionele scholen in Bronckhorst). Op termijn wordt de school ‘bijzonder neutraal’ en gaat over naar Gelderveste.
  • Afronding Krediet Integraal Kindcentrum Steenderen: een aantal zaken zat nog niet in het eerder verleende krediet. Het huidige college heeft een risico-scan laten maken en reeds eerder aangekondigd dat meer geld nodig was.
  • Fusie van openbare basisschool de Steenuil met basisscholen Joannes, de Akker en Martinus , bestuur wordt Pro8
  • Privacybeleid sociaal domein gemeente Bronckhorst: we hebben daarover al eerder bericht in ons nieuwsbericht Actualiteiten va 23 april.
  • Begroting Delta, het laatste overgangsjaar. Immers een WSW bedrijf in de huidige vorm bestaat door de nieuwe wetgeving binnenkort niet meer.

en op donderdag 7 mei: o.a.

  • Bestemmingsplan buitengebied, het landgoed aan de Bielemansdijk
  • Vaststelling van de Regionale Woonagenda 2015-2025. Het wordt heel interessant om de bijlagen te lezen over de stand van zaken in de diverse kernen: heel belangrijk voor de toekomst van Bronckhorst en de regio.
  • Actieve informatie over de Boldiek: de boerderij in de driehoek Doetinchem, Halle, Zelhem (waar de ‘boelekeerl’ onder ’t vlonder zit.. ) vraagt om herbestemming voor feesten en uitbreiding horeca,
  • en de Halmac: de motorcrossers, zie bericht 9 maart

In de fractie hebben we dus veel te bespreken. De volgende week, woensdag 13, komt de jaarrekening 2014 aan de beurt. We zullen aan onze inwoners moeten uitleggen hoe het kan dat overal op bezuinigd wordt en dat we tegelijk miljoenen overhouden. Deze maand komt ook de perspectiefnota aan de orde. Daarin staan de uitgangspunten voor de begroting. Het college geeft aan dat nieuw beleid nauwelijks mogelijk is. En al die miljoenen dan??

Boeiende vergaderingen dus op de 5e mei, de 19e en de 20 mei.

Wie komt over al dit interessants eens meeluisteren en vooral graag meepraten? Kom eens langs!

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet