Door Webredacteur op 24 juni 2015

Noteer alvast in uw agenda! In gesprek met staatssecretaris Van Rijn

Martin van Rijn kan helaas 7 oktober niet naar Zelhem komen.

Wij hebben daarom moeten besluiten deze avond te cancelen .

In Doetinchem is 7 oktober een thema-avond over de zorg.

We hebben besloten onze avond deels samen te voegen met de zorgavond van de PvdA in Doetinchem.

We zullen u via de website van de PvdA Bronckhorst en Doetinchem op de hoogte houden.

De bijeenkomst is op 7 oktober en start om 19:30, in het pand van het CVJO Doetinchem, Terborgseweg 20.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de toekomstvisie over de zorg is van harte uitgenodigd, aanmelden is niet nodig.

In gesprek met staatssecretaris Van Rijn
“Decentralisatie van de zorg betekent dat de gemeente aan zet is”

Woensdag 7 oktober 2015, 20.00 uur
Ellen’s Restaurant, Zelhem.

De toegang is vrij.
Het zorgbeleid is in grote lijnen bekend. De PvdA Bronckhorst voert dit beleid, samen met de coalitiepartijen, met verve uit, al staan we nog maar aan het begin. Minder groei in de uitgaven, meer zelf doen en een vangnet voor de meest kwetsbaren.

Je zou kunnen stellen dat het beleid uit Den Haag komt en de uitvoering overgelaten wordt aan de gemeenten. Die gemeenten voelen zich met handen en voeten gebonden aan wetten en regels. Ondanks dat ontstaan er al verschillen. Wel of geen eigen bijdrage? Gaan de wijkteams de toegang tot de specialistische zorg regelen? Gemeenten kopen verschillende zorg in. Blijft het gelijkheidsbeginsel van kracht?

Er lijkt een groot draagvlak te zijn om de decentralisatie plaatselijk vorm te geven. Maar er is ook een roep om gelijke behandeling en er worden landelijk allerlei akkoorden gesloten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente nadenkt over haar vermogen om zelf regie te voeren op het sociale domein. Op langere termijn kán de gemeente geen uitvoerder meer zijn van het Rijk.

Gemeenten willen ook meer mogelijkheden om zelf de aard en de vorm van (jeugd)zorg vorm te geven. Wie al dan niet aanspraak mag maken op publieke hulp-, zorg en dienstverlening, wordt dan niet meer bepaald door de wetgevers in Den Haag, maar door de gemeente. Gebaseerd op verordeningen die de gemeenteraad vaststelt. Niet het ministerie bepaalt, maar de lokale ambtenaar die aan de keukentafel zit en een hulpbehoevende burger van dienst wil zijn.

Niet iedere burger en niet iedere politieke partij denkt hier hetzelfde over. De fractie van PvdA Bronckhorst gaat over decentralisatie in gesprek met de staatsecretaris. Martin Van Rijn is verantwoordelijk voor de wetten. Hoe zorgt hij ervoor dat straks de gemeenten aan zet zijn? Hoe kijkt de PvdA Bronckhorst naar deze uitdaging?

Eén ding is zonneklaar: de gemeenteraad krijgt meer te zeggen over de zorg.

Alle inwoners, jong en oud, met of zonder hulpvraag, werkend, vrijwilliger of mantelzorger kunnen hierover in gesprek met de PvdA Bronckhorst en Martin van Rijn, de staatssecretaris.

De toegang is kosteloos. Wij adviseren u om zich aan te melden en een plaats reserveren via bronckhorst@pvda.nl