27 mei 2013

Openbare fractievergaderingen

Alle vergaderingen van de PvdA fractie zijn  openbaar: belangstellenden van harte uitgenodigd!
Kom eens langs, je ziet onze bestuurders aan de praat, je kunt je geluid laten horen en je hoort wat in de gemeente gebeurt en ons zorgen baart. De vergaderingen (in principe 2-wekelijks) worden aangekondigd in de agenda.
Belangstellenden wordt verzocht zich tevoren te melden: telefonisch bij fractiesecretaris Johanna Bergervoet 0314 623 168,
of via e-mail b.bergervoet@kickmail.nl. Dan zorgen dat de deur van ons grote gemeentehuis voor u open gaat.