Oude gemeentehuis Hengelo.

24 september 2018

Vragenformulier  van de fractie PvdA ingevuld door José Teunissen.

Enige tijd geleden besloot het college tot een plan van aanpak voor de vele vervallen panden in de gemeente Bronckhorst. Een aantal panden werden gesloopt, en weer anderen opgeknapt. Dit proces is nog steeds gaande, zie de verkoop van de woning in de Raadhuisstraat in Hengelo. Kortgeleden is besloten tot nieuwbouw voor jongeren in deze zelfde straat, er is een mooie locatie gevonden direct naast het oude gemeentehuis van Hengelo. Het oude gemeentehuis is behoorlijk aan het vervallen en wordt niet onderhouden. Er is nog steeds geen nieuwe bestemming voor gevonden.

Vraag: Hoe denkt het college te voorkomen dat dit pand ook op onze eigen lijst met ‘rotte kiezen’ wordt geplaatst?

Wij houden u op de hoogte.