Door op 16 maart 2014

Pact van de Arbeid Achterhoek en Liemers

PvdA Achterhoek/Liemers, 16 afdelingen, de gezamenlijke lijsttrekkers, daaronder PvdA Bronckhorst, Annelies Lichtenberg, komen gezamenlijk met een groot werkgelegenheidsplan, het Pact van de Arbeid, waarmee in de komende periode de werkgelegenheid in de regio weer moet komen op het niveau van voor de crisis (2009).

Een initiatief van de PvdA afdelingen Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Rijnwaarden, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen

Doel Pact van de Arbeid

WERK is onze topprioriteit. We zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid. Werk geeft bestaanszekerheid via inkomen. Maar het is zoveel meer dan dat. Werk geeft je de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen. Werk geeft zelfvertrouwen en stelt je in staat waardevolle sociale contacten op te doen. Werk laat je meedoen in de samenleving.

Teveel mensen in onze gemeenten hebben de afgelopen jaren hun baan verloren als gevolg van de economische crisis. Teveel mensen in onze gemeenten die wel willen werken, krijgen onvoldoende kansen. Bijvoorbeeld omdat ze een arbeidshandicap hebben of om een andere reden afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In onze gemeenten gaat het om (grofweg) 12.500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW, WWB, Wajong) en nog eens (grofweg) 12.500 mensen in de WW.

De PvdA afdelingen willen met het Pact van de Arbeid een vuist maken voor de werkgelegenheid in onze gemeenten. De werkgelegenheid in de Achterhoek en Liemers moet (minstens) weer op het niveau komen van voor de crisis (2009).

Pact van de Arbeid: opmaat voor een 6000 banenplan

Bij aanvang van de crisis telde de Achterhoek een kleine 8000 werkzoekenden, de Liemers iets meer dan 2000. Op dit moment zijn er in de Achterhoek ongeveer 12.000 werkzoekenden en in de Liemers ongeveer 4000.

De PvdA wil de werkgelegenheid (tenminste) weer op niveau van 2009 brengen. Daarom spreken we voor de Achterhoek en Liemers de ambities uit om in de periode 2014-2018 (tenminste) 6000 werkzoekenden weer aan een baan te helpen.

Aanpak Pact van de Arbeid

Is dit een loze verkiezingsbelofte? Nee. De Partij van de Arbeid maakt werk van werk. Hoe gaan we dit aanpakken en realiseren?

1. Overheid en ondernemers schouder aan schouder

In de eerste plaats snappen wij als geen ander dat deze ambitie alleen valt te realiseren met onze ondernemers. Ondernemers die onze regio tot de meest innovatieve van Nederland hebben gemaakt. Maar ook ondernemers die op de lange termijn een tekort aan arbeidskrachten zien ontstaan. En dus belang hebben bij deze ambitie.

 • In alle betrokken gemeenten wordt een contract gemaakt tussen gemeentelijke overheid en ondernemersverenigingen en industriekringen. Daarin wordt de gemeentelijke vertaling van het Pact van de Arbeid gemaakt.
 • In dat contract gaan overheid en ondernemers wederzijdse verplichtingen aan en zijn tenminste afspraken opgenomen over: 1) optimale werkgeversdienstverlening (deregulering en ondernemersloket), 2) stimuleren groei en innovatie (oa. innovatie-vouchers), 3) het lokale commitment van de ondernemers aan de doelstelling.

2. De gemeente geeft het goede voorbeeld

Ook de overheid heeft zich in het Sociaal Akkoord verplicht tot 25.000 werkplekken tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Achterhoek en Liemers gaat het in de periode 2014-2018 over ruim 1100 mensen met een arbeidsbeperking. Lokaal vertalen we die verplichting en zetten we er een tandje bij.

Wij willen dat in de volgende periode minimaal vijf procent van de werkplekken in de gemeente ingenomen wordt door iemand met een beperking.

3.  Aanbesteden met kansen voor lokale ondernemers én mensen met een beperking

De afgelopen jaren was het te vaak slechts de prijs die bepaalde welk bedrijf een aanbesteding

gegund werd. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in die harde economische realiteit vaak geen plaats meer. Wij gaan die logica doorbreken. We gaan sociaal aanbesteden waarbij naast de kosten ook sociale overwegingen centraal staan. En we gaan zo aanbesteden dat er volop ruimte is voor lokale ondernemers om mee te doen.

 • De grenzen van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid worden maximaal opgerekt om de kansen voor lokale ondernemers op gunning zo groot mogelijk te maken
 • Bij aanbesteding van overheidsdiensten nemen we expliciet op dat er werkplekken beschikbaar gesteld moeten worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zien er streng op toe dat de uitvoering van deze social return goed van de grond komt.
 • Aan de geldende arbeidsvoorwaarden in een sector wordt niet getornd, bedrijven die zich niet aan de CAO houden worden uitgesloten van de aanbestedingen. Mensen met een beperking vallen onder de normale CAO. Net als ieder ander.
 • Mens volgt werk, er moeten harden afspraken komen over het overnemen van de mensen die het werk doen.

4. De sociale ondernemer heeft een streepje voor

Ondernemen is meer dan winst alleen. Dat laten talloze ondernemers ook in onze regio zien. Zij combineren een gezond businessmodel met de fantastische ambitie om werk en

leerwerkplekken te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn die

ondernemingen die bij ons een streepje voor hebben.

 •  Sociale ondernemers benaderen we actief met het verzoek om deel te nemen aan

aanbestedingen of werkzaamheden voor de gemeente zodat ze precies weten welke

klussen ze voor de gemeente kunnen klaren

 • Ondernemers die de slag naar maatschappelijk verantwoord of socialer ondernemen willen maken, helpen we daarbij. We ontzorgen ze met betrekking tot bureaucratie, helpen ze in vergunningstrajecten en staan ze bij in woord en daad in bestuurlijk gemeenteland
 • De gemeente stimuleert startende sociale ondernemers (social start-ups)
 • De gemeente reikt een jaarlijkse prijs uit aan de sociale ondernemer van het jaar om consumenten te stimuleren producten bewust aan te schaffen bij sociale ondernemers

5. Het terughalen van werkgelegenheid met kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Te veel (veelal) laaggeschoold werk is de afgelopen decennia naar het buitenland gegaan. Een

grote groep mensen is daardoor buiten de boot komen te vallen. De PvdA wil dat werk uit het

buitenland weer terug naar Nederland wordt gehaald.  Dit zogenaamde ‘reshoring’ is een trend die zich al heeft ingezet en is goed voor de arbeidskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PvdA wil dat ondernemers die zich hier voor inzetten daarvoor ook beloond worden.

 • Ondernemers die banen terughalen naar Nederland krijgen loonkostensubsidie bij het

in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Dat is goed voor de

ondernemer en goed voor de maatschappij

Vervolg

Onder deze maatregelen zetten wij, de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid in de Achterhoek en de Liemers samen met Jeroen Dijsselbloem, minister van Financien, op 15 maart aanstaande onze handtekening.

Om werk te maken van deze ambitie zal het Pact van de Arbeid na de verkiezingen worden vertaald in alle Achterhoekse en Liemerse coalitie-programma’s 2014-2018.

Met uw stem op de PvdA maakt u écht werk van werkgelegenheid. De Partij van de Arbeid werkt!