Door op 10 maart 2014

PvdA actieplan jeugdwerkloosheid

PvdA zet gemeente én bedrijven  aan het werk tegen jeugdwerkeloosheid !

Steeds meer jongeren in Bronckhorst komen moeilijk aan het werk.  Als er al een vacature is, worden ze afgewezen omdat ze geen werkervaring hebben.  Dit zijn in onze gemeente ongeveer 400 jongeren! Er zijn minder “leerbanen”, waardoor deze jongeren minder goed opgeleid kunnen worden.  In de Achterhoek is een plan ontwikkeld om dit tegen te gaan:  het actieplan jeugdwerkloosheid.  Daarin zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen opgenomen:

Bedrijven kunnen een bijdrage van € 2500 per werkplek krijgen als ze jongeren minimaal 6 maanden in dienst nemen.  Ook zorg instellingen kunnen een vergoeding krijgen om extra stageplaatsen te bieden in een nieuwe vorm in de zorg.  Met de opleidingen is overleg om jongeren breed op te leiden in de bouw en techniek, zodat ze meer mogelijkheden hebben om werk te vinden.

De PvdA Bronckhorst steunt dit plan, maar wil meer. Deze groep jongeren, die niet altijd zichtbaar in de statistieken is, moet aan het werk kunnen!  De PvdA wil met name dat de bedrijfscontact functionaris van de gemeente de taak krijgt bedrijven te betrekken en te bewegen om jongeren in dienst te nemen,  en daarvoor resultaatafspraken maken. Maar wil ook dat direct contact  gelegd wordt met jongeren die de school voortijdig verlaten, en intensievere begeleiding van de werkzoekende jongere naar school of werk. Er mogen – zoals nu het geval is met het werkplein – geen 4 weken overheen gaan! Annelies zegt toe het komende jaar werk hiervan te maken: “we zijn immers partij van de Arbeid!”.